Met Uw Zorg Online kunt u allerlei zaken online regelen. Uw Zorg Online is gekoppeld aan uw eigen patiëntendossier. Ook is er een handige app voor uw smartphone.

Uw Zorg Online direct installeren

Met Uw Zorg Online kunt u:

  • Herhaalrecepten aanvragen
  • Direct een afspraak bij de huisarts inplannen
  • Een e-consult aanvragen voor niet-acute vragen. U krijgt binnen 3 dagen antwoord op uw vraag
  • Uw eigen patiëntendossier inzien

Thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl vindt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid, gemaakt door artsen. Wij gebruiken Thuisarts.nl zelf ook als ondersteuning bij onze voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

Uw privacy

Wij gebruiken uw gegevens alleen met uw toestemming. Geeft u toestemming? Dan gebruiken wij uw gegevens voor zorgverlening; voor doelmatig beheer en beleid; en voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Heeft u hier een vraag over? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Ons complete privacyreglement