De praktijk is gesloten voor nieuwe patienten.

Praktijk Bleeker en De Ruiter en Wennekes en Van de Meent zijn wel geopend voor nieuwe patiënten.

Adres

Huisartsenpraktijk Hodes en Van Beek
Merenhoef 300 B
3601 AC MAARSSEN

E: hodesvanbeek@mcmaarssendorp.nl

Telefoonnummers

Acute spoed: 112
Spoednummer: 0346 – 561 930 (1)
Telefoon: 0346 – 561 930

Receptenlijn: 0346 – 561 930
Avond, nacht en weekend: 088 – 130 9620
Spoedpost Noordwest Utrecht

Uw zorg online

Probeer alstublieft zoveel mogelijk online te regelen. Zoals een herhaalrecept aanvragen. Of een vraag stellen die geen spoed heeft.

Niet tevreden?

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.